join us

عضویت در پورتال

I

01. وارد کردن کد گارانتی

در مرحله اول شماره سریال محصول را در جایگاه مخصوص خود، وارد نمایید

II

02. وارد کردن شماره موبایل

در این مرحله، شماره موبایل خود را به صورتی که نمایش داده شده، وارد نمایید

III

03.وارد کردن کد ارسالی

در نهایت، کد ارسالی را در کادر مشخص شده، وارد نمایید